خط‌ مشی رازداری

ما در فارسی لینگو خود را ملزم به حفظ حریم خصوصی شما می‌دانیم. ما فقط از اطلاعاتی که به صورت قانونی درباره شما جمع‌آوری می‌کنیم صرفا بر اساس رهنمودهای Web Trader استفاده می‌کنیم.

ما اطلاعات مربوط به شما را تنها برای شناسایی نیازهای شما و ارائه خدمات هر چه بهتر به شما نگهداری می‌کنیم. اطلاعات شما در درجه اول برای پردازش سفارش شما و بهسازی خدمات ما برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بهینه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات، تحلیل کارآیی سایت و سفارشی‌سازی محتوا و خدمات سایت استفاده می‌کنیم. ما هیچگاه اطلاعات حساس شما را بدون جلب رضایت شما جمع‌آوری نمی‌کنیم.

فارسی لینگو به حریم شخصی کاربران وب‌سایت خود احترام می‌گذارد و از آن محافظت می‌کند. ما خود را ملزم می‌دانیم به حفظ حریم خصوصی شما بر اساس اصول این خط‌ مشی رازداری توجه نماییم. ما ممکن است این "خط‌ مشی رازداری" را هر از گاهی به‌روز کنیم. پس مرتباً به وب‌سایت ما مراجعه کنید. برای مطرح کردن پرسش‌های خود درباره "خط‌مشی رازداری" با ما تماس بگیرید.

به اشتراک‌گذاری و افشای اطلاعات

فارسی لینگو از اجاره دادن، فروختن، قرض دادن یا افشا کردن اطلاعات شخصی شما به اشخاص ثالث خودداری می‌کند. با وجود این، ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را طبق قانون یا برای رعایت الزامات قانونی یا فرآیندهای قانونی وب‌سایت افشا نماییم.

شما می‌توانید اطلاعات شخصی را که باید نگهداری شود، انتخاب کنید.

برای تعامل با مشتریان، فارسی لینگو نگهداری از اطلاعات تماس و اطلاعات خاص صدور صورتحساب را لازم می‌داند ولی مذاکره با کارکنان ما درباره مقدار اطلاعاتی که باید نگهداری شود همواره امکان‌پذیر است. اگر نگرانی خاصی درباره اطلاعات شخصی ارائه شده وجود داشته باشد، بهتر است نگرانی خود را با کارکنان ما در میان بگذارید.

 

F-20-03, Sunny Ville, Batu Uban, Gelugor, 11700, Pulau Penang, Malaysia

Email: info@farsi-lingo.com

Phone: 0060-14-341-6814